PESANAN PENGENDALI BLOG KEPADA SEMUA AHLI ILMU

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' empat mazhab terdahulu yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???

"Mengenal Allah dengan ilmu seperti mendengar gula tapi belum merasai,
Mengenal Allah dengan hati seperti merasai gula"
- Sultanul Auliya Syeikh Abdul Qadir al-Jailani.

Your heart will go back to you.

Your heart will go back to you.
click the picture for more

Tuesday, April 12, 2011

Islam, Politik dan Pemerintah

                
Selawat dan Salam kepada Junjungan Besar, pelita hati kaum Muslimin, Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam Rasul yang Amin dan kepada keluarga baginda yang suci, sahabat-sahabat baginda Rasul, para tabi’in, tabiut tabi’in dan mereka yang mengikut mereka sehingga hari Kiamat.

Islam bermaksud berserah diri secara total kepada Allah dan Rasul dengan penghayatan tauhid sebenar sepanjang masa.

Keseluruhan aspek kehidupan oleh individu Muslim itu dari mulai bangun tidur hingga kembali tidur, berkeluarga, bekerja, bermuamalat sesama manusia hingga menjalankan perundangan hukum negara perlu berdasarkan sistem tauhid tersebut.

Islam tidak boleh dibawa secara individu dan terpisah dari jamaah umat islam. Islam itu wajib dan perlu diamalkan pada segenap penjuru kehidupan supaya hidup kita sentiasa diredhai Sang Khaliq.
Kefahaman cetek agama yang memisahkan kehidupan  beragama seseorang dari pengurusan dan pentadbiran seperti dalam kariah, daerah, negeri dan negara adalah satu kepincangan dalam kefahaman kehidupan beragama.

Tema Politik itu kotor, dan tema Agama dan Politik tidak boleh bersama seiringan adalah warisan sistem Dajjal Besar melalui bekas penjajahan yang ingin melihat manusia tidak mempercayai bahawa Tuhan telah menurunkan dan menunjuki satu-satunya cara yang terbaik untuk manusia bermuamalah dan berhukum sesama manusia. Jika manusia memilih selain dari perundangan dan hukum Allah maka kemusnahan akan dirasai oleh manusia itu sendiri. Pencipta lebih mengetahui tentang ciptaanNya dan kelemahan yang diletakkanNya pada ciptaanNya. Oleh itu, manusia perlu patuh dan taat pada perintah dan arahan Pencipta-Nya dan menghindari tegahan dan laranganNya walaupun tanpa belum mengetahui hikmah setiap perintahNya. Dan sudah tentu setiap perintah dan larangan Allah Azza Wajall mempunyai hikmah yang besar yang diketahui atau belum ditemui hikmahnya.

Politik itu hanya akan kotor dan berdosa sekiranya si pengamal itu tidak beriman dan takutkan azab Allah. Andai politik itu kotor dan terpisah dari agama sudah tentu Negara Islam yang pertama tidak akan terbina melalui Piagam Madinah oleh Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam dimana bukan sahaja masyarakat Islam sahaja dilindungi hak malah masyarakat Nasrani dan Yahudi diberi hak mereka untuk hidup secara aman dan bebas mengamalkan pegangan agama masing masing melalui perjanjian sumpah setia untuk mempertahankan negara dari sebarang ancaman luar.

Pemerintah Islam yang tidak menjalankan hak pada orang Islam dan bukan islam akan disoal dan dipertanggung jawabkan di Padang Masyar kelak mengenai amanah yang mereka pikul sewaktu mereka berada didunia yang sementara ini.

Sebagai rakyat dan orang islam awam, kita perlulah menegur pemerintah yang dilihat melanggar hukum Allah Azza Wajall dan bersama jamaah yang menjadikan perjuangan Islam sebagai matlamat hidup. Sekiranya, kita sudah menjalankan tugas kita, maka lepaslah kita dari turut sama disoal di hari akhirat nanti dan selamatlah agama kita.
Jika pemerintah masih zalim dalam pentadbirannya maka kita sebagai rakyat tidak perlu menentang dengan cara kekerasan kerana sabit dari hadith Rasulullah SAW:  
، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من كره من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية " *

Ertinya : "Barang siapa yang benci terhadap pemimpinnya maka hendaklah bersabar, maka sesungguhnya orang yang keluar dari pemimpinnya walaupun satu jengkal maka dia mati seperti orang jahiliyyah. (HR Bukhari. no 6665)

Juga Hadis Rasulullah s.a.w :
                                                                                                           عن الزبير بن عدي ، قال : أتينا أنس بن مالك ،
t
قشكونا إليه ما نلقى من الحجاج ، فقال : " اصبروا ، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه ، حتى تلقوا ربكم " سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم       
ِErtinya : Berkata Zubair :Kami mendatangi Anas bin Malik,maka kami mengadu kepadanya dari kezoliman Hajjaj yang menimpa kami, Maka berkata Anas : Sabarlah kamu semuanya, karena tidak akan datang masa kepada kamu kecuali yang setelahnya itu lebih buruk lagi darinya, sehingga kamu berjumpa tuhanmu , Aku telah mendengar hal ini dari Nabi kamu s.a.w.HR.Bukari no:6675.
Juga Hadis Rasulullah s.a.w :


 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أريت  إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله ثانية أو ثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس ، وقال " اسمعوا وأطعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 

Ertinya :  Salamah bin Yazid bertanya kepda Rasulullah s.a.w. beliau berkata : Wahai Nabi Allah ! Bagaimana pendapatMu jika yang memimpin kami meminta hak mereka kepada kami ( keta`atan ), dan tidak memberikan kepada kami hak-hak kami, Apa yang kamu suruh untuk kami perbuat?, maka Rasul berpaling darinya, kemudian dia ( Salamah-red ) bertanya pula, Rasulpun berpaling darinya, kemudian dia bertanya pula kali yang kedua atau yang ketiga, maka al-Asy`ats bin Qais menariknya, Bersabda Rasulullah :Dengarkan dan ta`atkan kamulah ( pemimpin-pemimpin kamu-red ) Sesungguhnya atas mereka tanggung jawab yang mereka bawa, dan diatas pundak kamu tanggung jawab yang kamu pikul.
(HR Muslim  no.1846)

cukup tiga hadis ini saja, sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain yang melarang untuk keluar dari pemerintah,     bahkan diperintahkan untuk bersabar.

Berkata Imam al-Hafizh Abu Ja`far Ahmad bin Muhammad at-Thohawi  321 hijriyah :

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا إن جاروا

Ertinya : Kami tidak berpendapat untuk keluar dari keta`atan terhadap pemimpin-pemimpin kami dan yang memegang perkara kami walaupun mereka itu jahat.( Aqidah Tohawi )

Dari hadis seperti ini lah para sahabat dan tabi`in bersabar dari kezoliman Hajaj as-Saqafi yang telah banyak membunuh dari para sahabat Rasul dan Tabi`in.
Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama-ulama besar yang di siksa ( didalam permaslahan al-Qur`an itu makhluk atau qadim ), mereka bersabar dengan pendapat mereka, tetapi mereka tidak mengajak umat untuk memberontak kekhalifahan Abbasiyyah dan tidak mengajak umat menjatuhkan khalifah.

Ini adalah sikap ulama-ulama salaf, kita tidak boleh kata mereka bodoh kerena tidak berusaha untuk mengubah keadaan tetapi mereka sudah menasihati, jadi tindakan terakhir bersabar atas kezaliman. 

Sebenarnya masih banyak lagi alasan ulama-ulama yang tidak membenarkan menjatuhkan pemimpin tanpa keputusan undang-undang dan cara yang sah tetapi kami padakan saja dalil mereka.

Nilailah setiap tindakan kita dengan hukum lima yang asas (Wajib, Sunnat, Harus, Makruh, Haram) sepanjang masa InsyaAllah selamat bawaan agama kita.

Mudah mudahan Allah Azza Wajalla menunjuki jalan yang Haq dan Benar kepada kita pada setiap persimpangan keputusan dalam hidup kita untuk kita sentiasa dalam Rahmah dan Maghfirah-Nya. Amin Ya Robbal Alamin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Shaykh Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Shaykh Abdullah al-Ghumari, Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani, Shaykh Ismaeel Zayn, Shaykh Hasan al-Saqqaf and Shaykh Ibrahim al-Khalifah al-Ahsai

Cinta/Love/Mahabbah/Pyiar

Beautiful advice for the seeker of truth (Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri)